Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Του Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ.κ. Παϊσίου

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
«Έρχου και ίδε» (Ιωαν. α , 47)
Λαμπρή, αγαπητοί μου αδελφοί, λαμπρή και χαρμόσυνη πανήγυρη πανηγυρίζει η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία την πρώτη Κυριακή των Νηστειών και καλεί εμάς, τα παιδιά της, να σπεύσουμε και με ύμνους και πνευματικές ωδές να δοξολογήσουμε τον εν Τριάδι Θεώ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα με χρυσά και λαμπρά φορέματα περιβεβλημένη και πεποικιλμένη γιορτάζει και πανηγυρίζει την νίκη και τον θρίαμβό της κατά των ποικίλλων εχθρών της. Οι εχθροί της πολλοί και πολυώνυμοι, σκληροί, φοβεροί και ανένδοτοι. Η Εκκλησία, όμως, στηριζομένη στην ασάλευτο πέτρα της πίστης με την δύναμη και την χάρη του αιωνίου Ιδρυτού Της, του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, ενίκησε και εθριάμβευσε και μένει ασάλευτη και αραγής στο πέρασμα των αιώνων.

«Έρχου και ίδε», άνθρωπε, ότι η Εκκλησία του Εσταυρωμένου και Αναστημένου Ιησού δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι ἐργο ενός ή πολλών ανθρώπων, αλλά είναι έργο του Θεού Πατρός, ο οποίος εδημιούργησε τον κόσμο από τό τίποτε.
«Έρχου και ίδε » και σύ από κοντά, άνθρωπε της κάθε εποχής ότι η πίστις μας είναι ακατάλυτη, και ὀταν οι άνθρωποι την πολεμούν με λύσσα, αυτή νικά, υψώνεται και διαδίδεται παντού προς δόξαν Θεού Πατρός.

«Έρχου και ίδε» και εσύ, άνθρωπε αυτής της πεπολιτισμένης εποχής των πολλαπλών εξελίξεων, ότι στην Ορθόδοξη πίστη διατηρείται πάντα καθαρή και ανόθευτη η Χριστιανική αλήθεια, η οποία ανεκαίνισε τον κόσμο δια τού Ιησού Χριστού, ο Οποίος ειναι «χθές και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας».
Ο Κύριος της Δόξης Χριστός ἐκλινε, από αγάπη προς τον άνθρωπο της κάθε εποχής, ουρανούς και κατέβηκε στην γή, «ὀτε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», και έδίδαξε την θεία και ζωογόνο Του διδασκαλία και έπαθε επί του Σταυρού, ο απαθείς την θεότητα, διά την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Να, λοιπόν, γιατί λέγει ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ: «όν έγραψε Μωυσής εν τω νόμω και οι προφήται ευρήκαμεν, Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ από Ναζαρέτ, και ειπεν αυτώ Ναθαναήλ, έκ Ναζαρἐτ δύναταί τι αγαθόν είναι; λέγει αυτώ Φίλιππος έρχου και ίδε».
Λόγια θεόπνεστα, λόγια αιώνια, λόγια που συγκλονίζουν κάθε ψυχή χριστιανική πού ζητά να βρεί την σωτηρία της. Αυτή η λαμπάδα της χριστιανικής αλήθειας έμεινε και μένει άσβεστη στο πέρασμα των αιώνων, και η οποία εφώτισε, εζωογόνησε, εθέρμανε και αναγέννησε γενιές και γενιές χριστιανών. Και είναι γεγονός ότι η χριστιανική αλήθεια μένει πάντοτε στο αυτό ύψος και φωτίζει κάθε άνθρωπο πού πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, τον Θεό των Φώτων.

Αυτή είναι, αδελφοί μου, η χριστιανική θρησκεία και συνάμα η Ορθοδοξία, πού σήμερα πανηγυρίζει την νίκη και τον θριάμβό της από τους ποικιλωνύμους εχθρούς της. Η πίστη οτι ο άνθρωπος σώζεται διά του Ιησου Χριστού πρέπει να μπεί στην καρδιά μας, να την θερμάνει, να την ζωογονήσει και προπάντων να πιστεύσει ο κάθε ένας μας ότι ο Ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού είναι Φως, Ζωή και Αλήθεια.

ΕΡΧΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: