Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009
Ένα ψαλτοτράγουδο από αυτά που στο χωριό Άργος της Καλύμνου από το οποίο κατάγομαι, τραγουδούν μετά το τέλος κάθε θείας λειτουργίας καθημερινής, γυναίκες μπροστά στην εικόνα του τέμπλου της Παναγίας.


Ω Π Α Ν Α Γ Ι Α Μ Ο Υ Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α


Ὦ Παναγιά μου Δέσποινα , γλυκύτατη Παρθένα,
εἰς τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, βοήθαμε καί μένα.

Βοήθησέμε, Πάναγνε, γλυκιά μου Παναγία,
γιατί ἡ ζωή εἶναι θάλασσα, μεγάλη τρικοιμία !

Καί ναυαγός εὑρίσκομαι μέσα στή βιοπάλη,
στή χάρη σου στηρίζομαι, Παρθένα τή μεγάλη !

Καί σάν μητέρα εὐσπλαχνική ἐλπίζω νά μᾶς σώσης
κι ἀπό ὀρατούς κι ἀόρατους ἐχθρούς νάμᾶς γλυτώσεις !

Στή σκέπη τῶν πτερύγων σου σκέπασε Παναγιά μου,
ὃλου τοῦ κόσμου τά παιδιά κι ὓστερα τά δικά μου !

Καί φώτισέ τα, Παναγιά, Χριστό νά ἀκολουθήσουν,
καί στόν αγῶνα τῆς ζωῆς, μέ θάρρος νά βαδίσουν.

Τήν πίστη, τή πραότητα, νά μήν τήν ἀμελήσουν,
καθώς καί τήν ἐγκράτεια μη τήν καταπατήσουν !

Ναί, Παναγιά μου Δέσποινα, λυπήσου κι εὐσπλαχνίσου,
καί ἄφεση ἀμαρτιῶν ζήτησε ἀπ’τό παιδί σου !

Νά συγχωρήσει πταίσματα και τ’ἀμαρτήματά μας,
νά ὁδηγήση στό καλό κι ἐμᾶς και τά παιδιά μας !

Δεν υπάρχουν σχόλια: